Archiv projektů

2018

Mlsný bar na cestách

Již po třetí jsme obdrželi podporu z Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v jejich grantovém řízení Srdcerváči. V letošním roce šlo o zatím rekordní částku 110 000 Kč. Za získané prostředky pořídíme nový vůz, který rozšíří možnosti rozvozu vlastních výrobků v našem gastro komplexu.

Nový automobil bude rozvážet především výrobky Bistra Čistá duše v Havlíčkově Brodě. Bude tak moci zásobovat nejen dva další vlastní gastro provozy - cukrárnu a krámek, ale může se tak více zaměřit na rozvoz ke koncovému zákazníkovi.

Za znovu podpoření Nadačnímu fondu velmi děkujeme.

ČSOB: Stabilizace sociálních podniků - Bistro Čistá duše

S pomocí grantového řízení společnosti ČSOB, a.s. ve spolupráci s organizací P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. můžeme dovybavit nové bistro v Havlíčkově Brodě. Pořídit pracovní oblečení pro naše pracovníky, ve kterém budou zároveň prezentovat podnik zákazníkům, a také zapracovat na lepším fungování celého provozu prostřednictvím odborných konzultací.

Za hmotnou podporu i odborné konzultace oběma organizacím velmi děkujeme.

Makronky z Čisté duše

V dotačním řízení Pardubického kraje na podporu sociálního podnikání jsme získali grant na rok 2018, díky kterému můžeme do naší Cukrárny Čistá duše pořídit novou cukrářskou pec, která lépe vyhovuje přípravě výrobků z páleného a dalších křehkých těst. Dále pořídím za získané prostředky ještě profesionální robot. Díky tomu ještě vylepšíme kvalitu našich výrobků, a také pracovní podmínky našich pracovníků.

Za podporu Pardubickému kraji velmi děkujeme.

Nadační fond Veolia: Minigranty 2017

Díky podpoře zaměstnaneckých Minigrantů NF Veolia a spolupráci s projektem FOREWEAR jsme mohli zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců šicí dílny, a také zefektivnit a zrychlit výrobu výrobků z recyklovaných materiálů pro FOREWEAR.

Za pomoc Nadačnímu Fondu Veolia moc děkujeme.

Nové vybavení pro pracovníky Pelhřimovské dílny

Díky podpoře Nadačního fondu pro Pelhřimovsko jsme mohli do rukodělné a keramické dílny v Pelhřimově pořídit tři sady nových dílenských stolů a židlí. Pracovníci mají tak lepší zázemí pro kompletační činnosti. Za podporu Nadačnímu fondu velmi děkujeme.

2019

Lahůdky Chráněné dílny Fokus Vysočina

S pomocí prostředků z Evropského sociálního fondu - Operačního programu zaměstnanost jsme mohli v  roce 2017 otevřít nový gastro provoz Bistro Čistá duše.

Název projektu: Lahůdky Chráněné dílny Fokus Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005710

Doba realizace: od1. září 2017 do 31. srpna 2019

Recyklace má smysl!

Díky podpoře zaměstnaneckých Minigrantů Nadačního fondu Veolia a spolupráci s projektem FOREWEAR můžeme v letošním roce zkvalitnit výrobní proces v prádelně v Chotěboři. Profesionální pračky, které perou prádlo na zakázku pro různé odběratele, dostávají každý den opravdu hodně zabrat. Abychom zvýšili jejich odolnost a prodloužili životnost, zakoupíme ze získané podpory speciální zařízení na úpravu vody, které dokáže přizpůsobit vodu přímo potřebě pračky a eliminuje tak riziko poruchy z důvodu nevyhovujícího složení vody.