Projekty

S pomocí prostředků z Evropského sociálního fondu - Operačního programu zaměstnanost jsme mohli v loňském roce otevřít nový gastro provoz Bistro Čistá duše. 

Název projektu: Lahůdky Chráněné dílny Fokus Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005710

Doba realizace: od1. září 2017 do 31. srpna 2019

Cíl projektu: Záměrem projektu je vytvoření nové podnikatelské aktivity - Výrobny studené kuchyně a lahůdek. Hlavním cílem je vytvoření nových chráněných pracovních místo pro osoby se zdravotním postižením v havlíčkobrodském regionu.

Finanční zajištění projektu: Tento projekt zahrnuje prostředky Evropského sociálního fondu a prostředky ze státního rozpočtu. 

Mlsný bar na cestách

Již po třetí jsme obdrželi podporu z Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v jejich grantovém řízení Srdcerváči. V letošním roce šlo o zatím rekordní částku 110 000 Kč. Za získané prostředky pořídíme nový vůz, který rozšíří možnosti rozvozu vlastních výrobků v našem gastro komplexu.

Nový automobil bude rozvážet především výrobky Bistra Čistá duše v Havlíčkově Brodě. Bude tak moci zásobovat nejen dva další vlastní gastro provozy - cukrárnu a krámek, ale může se tak více zaměřit na rozvoz ke koncovému zákazníkovi.

Za znovu podpoření Nadačnímu fondu velmi děkujeme.

ČSOB: Stabilizace sociálních podniků - Bistro Čistá duše

S pomocí grantového řízení společnosti ČSOB, a.s. ve spolupráci s organizací P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. můžeme dovybavit nové bistro v Havlíčkově Brodě. Pořídit pracovní oblečení pro naše pracovníky, ve kterém budou zároveň prezentovat podnik zákazníkům, a také zapracovat na lepším fungování celého provozu prostřednictvím odborných konzultací. 

Za hmotnou podporu i odborné konzultace oběma organizacím velmi děkujeme. 

Nadační fond Veolia: Minigranty 2017

Díky podpoře zaměstnaneckých Minigrantů NF Veolia a spolupráci s projektem FOREWEAR jsme mohli zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců šicí dílny, a také zefektivnit a zrychlit výrobu výrobků z recyklovaných materiálů pro FOREWEAR. 

Za pomoc Nadačnímu Fondu Veolia moc děkujeme.  

Makronky z Čisté duše

V dotačním řízení Pardubického kraje na podporu sociálního podnikání jsme získali grant na rok 2018, díky kterému můžeme do naší Cukrárny Čistá duše pořídit novou cukrářskou pec, která lépe vyhovuje přípravě výrobků z páleného a dalších křehkých těst. Dále pořídím za získané prostředky ještě profesionální robot. Díky tomu ještě vylepšíme kvalitu našich výrobků, a také pracovní podmínky našich pracovníků. 

Za podporu Pardubickému kraji velmi děkujeme. 

Nové vybavení pro pracovníky Pelhřimovské dílny

Díky podpoře Nadačního fondu pro Pelhřimovsko jsme mohli do rukodělné a keramické dílny v Pelhřimově pořídit tři sady nových dílenských stolů a židlí. Pracovníci mají tak lepší zázemí pro kompletační činnosti. Za podporu Nadačnímu fondu velmi děkujeme.