Projekty

Lesní četa v terénu

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012251

Cíle projektu: Cílem projektu je vytvoření nového pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením a zároveň zefektivnění procesů v Lesní četě - jednom z provozů sociálního podniku Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o. rozšířením týmu o novou pracovní pozici. Posláním podniku je vytvářet pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením - nejčastěji s dlouhodobým duševním onemocněním. Záměrem projektu je pořízení nového terénního automobilu pro rozvoz pracovníků týmu Lesní čety na místa jednotlivých zakázek pro odběratele. 

Díky projektu pořídíme nový terénní vůz, vytvoříme nové pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením a zároveň tím zefektivníme jednotlivé procesy v řízení provozu Lesní četa v Havlíčkově Brod. 

Projekt je financován z prostředků Evropské unie. 

Na cestě za prací 

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0014731

Cílem projektu je 1. Zefektivnit zajištění zakázek pro koncového odběratele v klíčových oblastech nabídky služeb a výrobků rukodělné dílny v Pelhřimově sociálního podniku Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o. prostřednictvím zajištění užitkového vozu. 2. Vytvořit nové pracovní místo pro člověka se zdravotním postižením v regionu Pelhřimovska. Auto zajistí rozvoz pracovníků a nářadí na jednotlivé zakázky údržby zeleně a lesa, zajistí dopravu zakázek a rozvoz výrobků.

Díky projektu pořídíme nový vůz - dodávku a zároveň vytvoříme nové pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením, tím také zefektivníme jednotlivé procesy v řízení provozu rukodělná dílna v Pelhřimově.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie.


Keramika z Pelhřimova


S podporou Nadace ČEZ jsme na začátku roku 2021 pořídili do Rukodělné a keramické dílny v Pelhřimově novou keramickou pec pro výpal keramických výrobků. Stará pec sloužila v keramické dílně dlouhých osmnáct let a v loňském roce přestala fungovat. Díky podpoře Nadace ČEZ jsme dokázali zachovat výrobní program keramiky bez omezení a navíc s možností rozvoje o nové výrobky nebo nová pracovní místa v regionu Pelhřimovska do budoucna. 

Podpory Nadace ČEZ si velmi vážíme. 

Gastro kurzy v Cukrárně a Bistru 

ČSOB, a.s. ve spolupráci s P3 - People, Planet, Profit o.p.s.: START !T SOCIAL 2020

Na podzim roku 2020 se nám podařilo získat podporu pro rozvoj sociálního podnikání. Získané prostředky jsme využili na zajištění intenzivního dvouměsíčního školícího programu na míru vytvořeného pro tři provozy gastro komplexu Čistá duše.

Cílem projektu bylo především posílení nové aktivity výrobního programu - výroba dortů a dalšího občerstvení na rodinné akce, oslavy, svatby, firemní setkání, a další příležitosti - v této oblasti šlo především o nastavení správné cenotvorby, tvorbu receptur, zefektivnění procesů ve výrobě. Druhá oblast se intenzivně věnovala posílení komunikačních dovedností pracovníků všech tří provozů v oblasti komunikace se zákazník. Školení pro nás na míru zajistila společnost Gurmandie s.r.o. z Jihlavy, která se specializuje na profesionální gastro kurzy a poradenství.